Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

ΚΔΑΠ Η ΧΆΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ

Ένα νέο ΚΔΑΠ ξεκίνησε να λειτουργεί στο Άργος
Η ΧΑΡΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ
Μάλιστα από 16 Ιουνίου έως 29 Ιουλίου έχει καλοκαιρινές δημιουργικές δραστηριότητες, για παιδιά από 5ως 12 ετών