Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Σταύρος και Μαρία

Σταύρος και Μαρία, πάντα χαρούμενοι, πάντα ευτυχισμένοι, πάντα αγαπημένοι