Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Δύο πρωτιές η Ελπίδα

Δύο στα δύο για την Ελπίδα Καρκαλατου πρώτη  στα 400μ και πρώτη στα 200μ  στην Χαλκίδα!