Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Ο Γουρδομοχαλης την Παρασκευή στις ΓΡΑΜΜΈΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6/22 DANCE MUSIC & GREEK 
GRAMMES BAR ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΛΩΝ❗️
Με τον dj Δημήτρη Γουρδομιχαλη