Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Νοσοκομείο. Άργους

Και όμως σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται το νοσοκομείο του Άργους,,!!!!!!!!