Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Στο AGGELO

Με τον κορυφαίο πωλητή και έναν φανταστικό ξιφία στο Ιχθυοπωλειο AGGELO στο Ναύπλιο