Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Βαγγέλης Τζαβέλλας

Ο Βαγγέλης Τζαβέλλας  στην παράσταση μπαλέτου - χορού στην πλατεία
κμε την Εμμανουέλα Ντόκου η οποία και εμφανίστηκε και την συνεχάρην
 ως αντιδήμαρχος, αλλά και συναδελφικά γιατί είναι νέα δικηγόρος.