Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

Στην Αγία Κυριακή στο Κουτσοπόδι ήταν ο Αναστάσιος Γεωργας

Ο Πανεπιστημιακός Αναστάσιος Γεωργας παρευρέθηκε στο Κουτσοπόδι στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Αγία Κυριακή