Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Λαϊκός αγώνας δρόμου στην Φρουσιουνα

Στην Φρουσιουνα στις  26 Ιουλίου 2022
έγινε ο 12ος Λαϊκός Αγώνας Φρουσιουνας
Εκκινηση από εκκλησάκι Αγ. Κυριακής με υψόμετρο 750μ και τερματισμό στο εκκλησάκι Αγ . Παρασκευής με υψόμετρο 1180μ
Μετά το τέλος ακολούθησε φαγοπότι με γουρνοπουλα κ κρασί 
Αγώνας με τα όλα του