Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Τάκης Θεοδωρακόπουλος

Στο Sailin στο Κονδύλι ήταν την Κυριακή ο Τάκης Θεοδωρακόπουλος ασφαλιστής σε Αθήνα και Ναύπλιο