Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Να σας ζήσει Γιάννη και Λίλα

Και το όνομα του Βασίλης
Τις καλύτερες ευχές μου Γιάννη και Λίλα