Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Βασίλη Σίδερη

Εφαρμογή πρεσοθρραπείας στον αθλητή handball   Χάρη Μάλλιο μετά από έντονη αθλητική δραστηριότητα για τη μείωση της μυϊκής κόπωσης και τη διάσπαση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος!!!