Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Αργύρης και Βασιλική

Τις καλύτερες ευχές μου στον Αργύρη Οψιμουλη και την Βασιλική Μπινιάρη που παντρεύτηκαν