Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Βασίλη Σίδερη

Το σύγχρονο κέντρο Φυσικοθεραπείας του Βασίλη Σιδέρη πραγματοποίησε  πελματογραφημα στον αθλητή handball του Διομήδη Ορφέα Τσάκαλο!!