Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόταση γάμου στην Βενετία

ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΤΊΑ Ο ΙΩΆΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΎΝΤΡΟΦΌ ΤΟΥ!
Η οποία δέχτηκε την πρόταση γάμου!! Και είπε το ΝΑΙ!!!
Η ώρα η καλή παιδιά τίς καλύτερες ευχές μου