Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Γιάννης και Σοφία

Δεν χάνουν αγώνα του Ολυμπιακού Γιάννης και Σοφία, και χαμογελαστοί παρά την ήττα