Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Νίκος Σωτηρόπουλος

Συνεχίζει τα μπάνιαμπάνια μπάνια ο Νίκος Σωτηρόπουλος, μέχρι τελικής πτώσης της θερμοκρασίας όπως λέει ο ίδιος