Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Στου ΓΙΑΝΝΆΤΟΥ

Με τέτοια μεζεδάκια που μου φτιάχνει η Ευδοκία που να φύγω από εκεί