Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Να σου ζήσει Γιώργο

Την
Μλπεμπουλα βάπτισε ο Γιώργος Κατζαβελος,τις καλύτερες ευχές μου