Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Έτρεξε στην Χαλκίδα ο Σπύρος Κακουρος

Ο Σπύρος Κακουρος πήρε μέρος στην Χαλκίδα στους αγώνες Ζευξεια 2022
Και μάλιστα έκανε τα 100μ σε 13,30