Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Βάλια

Βάλια Καρκαλατου η κλασική ομορφιά σε συνδυασμό με μία κουκλίτσα δίνουν μια πολύ όμορφη εικόνα