Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Σκόρδας και Δρετας

Στα μαγικά χέρια του Φυσικοθεραπευτή Στέλιου Δρετα βρίσκεται ο Γιώργος Σκορδας