Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Νίκος Σωτηρόπουλος

Λογικά την Πέμπτη στην Καραθώνα ήταν το τελευταίο μπάνιο για φέτος του Νίκου Σωτηροπούλου