Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Νατάσα Βελιανιτη

Έδωσε φώς και ομορφιά στην πόλη του φωτός η κούκλαρα Νατάσα Βελιανιτη