Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

Καμποσος και Σκουφης

Στο Amelie ήταν Σάββατο πρωί ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμποσος με τον κ. Σκουφη