Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Δρουγκας και Κακουρος

Ο coach της ΑΑΑ Νίκος Δρουγκας με τον βαλκανιονίκη Σπύρο Κακουρος