Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

Ηλίας και Τάκης

Ποδοσφαιρική συζήτηση ανάμεσα σε ζωοτροφές... είχαν Ηλίας Νωτης και Τάκης Χρυσός