Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

Χρήστος Γκούμας και Μπάρμπα Βαγγέλης

Στον αγώνα δρόμου στον Φάρμακα ο Χρήστος Γκούμας με τον παππού του δρομικου κινήματος τον 92 μπάρμπα Βαγγέλη Τσάκωνα