Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

Γαμπρός και κουμπάρος

Ο γαμπρός Χρήστος Μπουνος και ο κουμπάρος Ανδρέας Παπαϊωάννου πριν τον γάμο ήταν για καφεδάκι στο Amelie