Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Μπατακος και Αστράς

Ο Πέτρος Αστράς ήταν την Κυριακή στο Άργος για να δείτε τον γιό του που παίζει στην Προοδευτική
Και βέβαια ήπιε τον καφέ του στο Amelie με τον φίλο του Νίκο Μπατακο