Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Χριστίνα και Στέλλα

Δύο παλιές δόξες του γυναικείου μπάσκετ 🏀 Στέλλα Λορετζατου και Χριστίνα Τζιαφετα παρακολουθούν τον αγώνα των
Δαναών