Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Στου ΓΙΑΝΝΆΤΟΥ

Η νύχτα θέλει έρωτα, και το πρωί καφέ, στις 12 το τσίπουρο μαζί με τον μεζέ
ΓΙΑΝΝΆΤΟΣ