Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Ελληνική ομάδα διάσωσης Αργολίδας

Η Ελληνική Ομάδα διάσωσης παράρτημα Αργολιδας στην έκθεση του Επιμελητηρίου