Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Στου ΓΙΑΝΝΆΤΟΥ για Γίδα βραστή

Γίδα βραστή λουκούμι να γλύφεις τα δάχτυλα σου
Στου ΓΙΑΝΝΆΤΟΥ