Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Σόνια Τανταρου Κριγγου

Η Σόνια Τανταρου Κριγγου παρευρέθηκε στην έκθεση ζωγραφικής του Πολεμικού Μουσείου