Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Στην Λυρκεια ο Ιωάννης Θεοφανοπούλος

Ο Ιωάννης Θεοφανοπούλος δίνει τα χέρια με τον πρόεδρο της Λυρκειας Αλέξη Σταμάτη
Από την Σαντορίνη στην Λυρκεια ο Γιάννης Θεοφανοπούλος