Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021

Χριστίνα Μπουρλιάσκου

Δεν ειναι απλά κούκλα,ειναι κουκλάρα η Χριστίνα Μπουρλιάσκου