Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Σταύρος Πανοβράκος-προσφέρει στα γήπεδα της Αργολίδας

Ένας από τους βασικούς συντελεστές για την διεξαγωγή των αγώνων της ΕΠΣΑ είναι ο γιατρός αγώνα


Ένας από τους επιστήμονες που προσφέρουν στα γήπεδα της Αργολίδας,δίνοντας πρώτες βοήθειες και φροντίζοντας τραυματισμένους ποδοσφαιριστές είναι ο Σταυρός Πανοβράκος

Φυσικοθεραπευτής και με την επιστημονική του κατάρτιση,φροντίζει για το καλύτερο στην υγεία των ποδοσφαιριστών