Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Ιχνηλάτες Βουνού-Θαλασσας

Η φυσική δραστηριότητα και η βελτίωση της υγείας

Η φυσική δραστηριότητα και άσκηση συμβάλει στην βελτίωση αλλά και σταθεροποίηση ορισμένων ασθενειών. Σημαντικός παράγοντας πρόληψης και αναπόσπαστο κομμάτι όλων των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού είναι η καλή ψυχική υγεία η οποία με την σειρά της ανατροφοδοτείται από την άσκηση. Τα οφέλη μέσω της άσκησης, αποδίδονται στην ενίσχυση της διάθεσης, της ευχαρίστησης, της αυτοεκτίμησης, της εικόνας του σώματος, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και ρυθμίζονται κάποιοι φυσιολογικοί μηχανισμοί όπως αυτός της έκκρισης των ενδορφινών, των κατεχολαμινών και της αυξομείωσης της θερμοκρασία του σώματος  Η σωματική ,πνευματική ,και ψυχολογική ευημερία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη και τη διαχείριση καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην πρόληψη και διαχείριση άλλων χρόνιων παθήσεων όπως ο διαβήτης, η οστεοπόρωση, η υπέρταση, η παχυσαρκία, ο καρκίνος και η κατάθλιψη. Όχι λοιπόν στη σωματική αδράνεια . Ναι στην κίνηση, ναι στις φυσικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα την ενασχόληση με κοπιώδεις ασκήσεις ή προγράμματα. Ναι δραστηριότητες στην ύπαιθρο που συνήθως δεν είναι εντατικού χαρακτήρα, αλλά εστιάζουν στην καλλιέργεια της αισθητηριακής και κινητικής συνοχής που είναι απαραίτητη για την υγιή ψυχοκοινωνική συγκρότηση .
Νίκος Νικητόπουλος
Καθ. Φ. Αγωγής, συνοδός βουνού.