Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Χρόνια πολλά Ελπίδα

Είκοσι Οκτώ χρονων κούκλα έγινε η Ελπίδα Καρκαλατου, χρόνια πολλά