Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Σιδέρης

Στο Amelie ήταν Σιδέρης, Κολιατσοπουλος και Σωτηρόπουλος
Το τι συζήτησαν όχι δεν θα σας το αποκαλύψω...