Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Μαλιος και Βλαχοσπυρος

Ο αρχηγός του Διομήδη Χάρης Μάλλιος με τον Κώστα Βασιλόπουλο στο χορό της ΕΠΣΑ