Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Κεραυνός Λαλουκα

Ο πρόεδρος του Κεραυνού Λαλουκα με την σύζυγο του ήταν στο χορό της ΕΠΣΑ